Om Hyrit!

Hyrit (969695-5153) är ett bolag som startade 2003 som utvecklar program och tjänster mot mindre och mellanstora fastighetsägare. Den första produkten som lanserats är Hyrit Hyra.

HYRIT:s affärsidé är att ta fram program och tjänster för mindre företag främst i fastighetsbranschen. Företaget kommer även att arbeta med helhetslösningar för kunden och där förinstallerad hårdvara ingår. Programmen ska vara enkla och kunna användas även av användare som har liten datorvana. Programmen kommer även på ett enkelt sätt att skapa möjligheter för kunden att arbeta med tjänster via Internet.

Grundare samt ägare av företaget är Roger Larsson och Erik Larsson.

Roger har tidigare utbildat sig till maskiningenjör vid Tekniska Gymnasiet i Luleå och efter det studerade han vidare vid Umeå Universitet. 1974 tog han en filosofie kandidatexamen med inriktning på ekonomi. Under sin verksamma tid i arbetslivet har han fortsatt att vidareutbilda sig inom data och ekonomi. I sina anställningar hos bl a SSAB, Banverket, BD-Fisk och HW Data har han arbetat som ekonom i olika befattningar men även som personal- och dataansvarig. Roger har även arbetat med inköp och marknadsföring. Sedan år 2000 har han varit egen företagare och arbetat som ekonomikonsult och därmed kommit i kontakt med olika ekonomisystem.

Erik har utbildat sig via Luleå tekniska universitet och har en Filosofi Magister examen i Systemvetenskap från 1998. Därefter har Erik jobbat som IT-konsult och projektledare på Viewrope, Interactive Production samt Communique. Erik har även fem års erfarenhet från detaljhandels branschen varav ett av dessa år som drivande av en mindre ICA butik.


Blidvägen 302 , 976 32 Luleå    telefon 0920-890 90                                    info@hyrit.se