Vad är Hyrit?

Hyrit är ett företag som ska underlätta hanteringen av avisering för små fastighetsägare. Hyrit Hyra är den första produkten som tagits fram. Hyrit Hyra är lämpligt för den lilla fastighetsägare och gör att ni får kontroll på er hyreshanteringen. Har ni mer än två lägenheter för uthyrning kan Hyrit Hyra underlätta för er. Hyrit Hyra kan även klara upp till 1000 lägenheter. Mer information om hyrit hyra kan ni läsa om här

Varför kan Hyrit Hyra vara intressant för ert företag??

  • Hyrit hyra är gjort med syfte att vara väldigt enkelt. Även med begränsad data vana kan ni enkelt komma igång
  • Hyrit hyra ska förenkla er hantering av hyror. Efter att ha fyllt i basuppgifterna, de olika fastigheterna, lägenheter samt kontrakt kommer ni bara att behöva använda någon timma per månad för att ändra kontrakt, skapa hyresavier samt notera betalningar
  • Hyrit hyra ger kontroll så att ej någon hyra missas att betalas. Det är väldigt enkelt att även skriva ut betalningspåminnelser samt bestämma vilken påminnelse avgift som ska läggas till hyresavien
  • Tillägg som parkeringsplatser, kabel tv och motorvärmare kan enkelt läggas till på hyresbeloppet för kontraktet
  • Har en hyresgäst beställt eller gjort något så att hyran måste ändras en månad eller faktureras separat? Gör ni en tillfällig ombyggnad så att hyran måste reduceras.Har fel belopp betalats in? Inga problem i Hyrit Hyra kan hyresbeloppet enkelt ändras eller en separat ny faktura skapas.
  • Är hyresförhandling med hyresgästföreningen närstående och jobbig att sammanställa? Inga problem i Hyrit Hyra följer rapporter med som underlättar hyresförhandlingen.
  • Är det jobbigt att ordna underlag för den ekonomiska redovisningen? I Hyrit Hyra är det enkelt att månadsvis få ut underlag som kan lämnas över till den som sköter ekonomin.
  • Har ni svårt att se vad olika fastigheter ger i inkomster per år? Tack vare årsrapporter går det enkelt att få en överblick på hyresintäkterna.

Blidvägen 302 , 976 32 Luleå    telefon 0920-890 90                                    info@hyrit.se