Versioner för Hyrit Hyra

DatumVersionKommentar
2008-03-28 1.4.3 Ta bort avier kan endast att göra via menyn avier
2008-02-131.4.2 Lagt till rapportfältet mobil på bg1 blanketten
2007-03-161.4.1 Ordnat så att avibelopp kan vara över 64 000 kr
2007-01-291.4.0 Anpassningar av programmet för Bostadsrättsföreningar. Nya rapporter för medlemsförteckning, avyttringar under året, kontrolluppgifter KU55 och KU56 samt överlåtelseavtal
2006-02-221.3.0 Nytt formulär för att enklare kunna ändra hyror och belopp på kontrakt. Vid ändring av beloppen på tilläggen för en fastighet uppdateras aktuella kontrakt automatiskt. Vid ändring av hyra på lägenhet ändras kontraktsbelopp automatiskt.
2005-10-031.2.6 Enklare hantering av moms. Nytt tillägg på kontrakt så att moms kan väljas. Ändring av momsrapport samt lokal kontrakt rapporter.
2005-05-281.2.5 Bättre ekonomi uppföljning funktioner. Nytt fält under fastighet kostnadsbärare. Tre nya rapporter för att lista skulder detta år, visa intäkter och skulder per fastigheter samt momsrapport.
2005-04-041.2.4 Borttag av gamla kontrakt. Spara kontroll på kontrakt. Ta bort avier på betaldelen
2005-03-021.2.3 Justering av rapporter för bankgiro avier mot blankett BG130 L samt BG 130 LF
2004-12-201.2.2 Större fält för beskrivning på lägenhet, Smärre anpassningar av rapporter för lägenhet samt kontrakt
2004-11-231.2.1 Nya rapporter för kontrakt lokal, Avsyning av utflyttning, samt telefonlista
2004-08-201.2.0Databas tillägg så att fler kontraktsfält kan läggas till.
Ordnat så det är enklare att se aktuell version av programmet.
2004-06-111.1.3Fritt tillägg kan fyllas i på kontrakt via fastighet samt kontrakt
2004-06-051.1.2Tillägg skrivs ut på avier
2004-05-131.1.1Lagt till varmvatten hantering. Ändra så om datum 2100-01-01 visas visas blankt
2004-05-111.1.0Ny modul bilplats/garage kontrakt
2004-03-131.0.1Lagt till två kontraktsskrivare på kontrakt
Lagt till telefonnummer samt mobil på kontrakt
Lagt till tidsbegränsat, kostnad för hushållsel, förhandlingsklasul, uppvärmning för varmvatten på kontrakt
2004-02-011.0.0En första version releasas
Aktuell version av programmet ser ni när ni startar programmet. Aktuell version av programfilen ser ni genom att kolla egenskaper på hyrit.exe filen. Vill ni ha senaste versionen kontakta oss på Hyrit så hjälper vi er.


Blidvägen 302 , 976 32 Luleå    telefon 0920-890 90                                    info@hyrit.se