Hyrit Hyra

Hyrit Hyra är lämpligt för den mindre fastighetsägare och gör att ni hyresavisering går snabbt och ger även bättre kontroll. Har ni mellan 2 till 300 lägenheter för uthyrning kan Hyrit Hyra underlätta för er. Skillnaden mellan olika versioner av Hyrit Hyra beskrivs här

Funktioner i Hyrit Hyra!

1. Basinformation
I Basinformation fyller ni i uppgifter om ert företag. Ni anger även postgiro och/eller bankgiro uppgifter samt typ av blanketter ni skriver ut era avier på. Vilket belopp påminnelse avgifter ska ha fyller ni även i här.

2. Era fastigheter
Nästa steg att fylla i är uppgifter om dina fastigheter. Ni fyller i grunduppgifter som var fastigheten är belägen, hyresvärd samt vilken kvadratmeter hyra per år de flesta lägenheter har. Ni kan även fylla i speciell kontraktstext som gäller just för denna fastighet som gemensamma utrymmen som kan nyttjas m m. I denna modul lägger ni även till de tillägg som finns för fastigheten samt månads kostnad för dessa. Exempel på tillägg kan vara bilplatser, motorvärmar platser, kabel tv mm.

3. Era lägenheter
Efter fastigheterna är upplagda lägger ni till de hyresobjekt som finns till de olika fastigheterna. Här fyller ni i uppgifter om lägenheten som benämning, storlek, årskvadratmeter hyra, månadshyra, förrådd mm . Det är på hyresobjektet ni även fyller i vilken aviadress som gäller. Det går även att notera in renoveringar som är gjorda. Det är antalet hyresobjekt som styr vilken licens ni kommer att behöva.

4. Aktuella hyreskontrakt
Före ni kan börja skapa avier måste även aktuella hyreskontrakt läggas in. Uppgifter om hyresvärden kan kompletteras. Kontrakten utformas mot hyresobjekten och kan ha en eller två kontaktörer. Det är väldigt viktigt att rätt start samt slutdatum fylls i så att felaktiga avier ej skapas dubbelt på grund av detta Här väljer ni även hur el, varmvatten, trappstädning m m ska hanteras. Det går även att fylla i särskilda villkor som att rökskador bekostas av hyrestagaren. De eventuella tillägg som finns i fastigheten kan även väljas och summeras då automatiskt på kontraktssumman som kommer att synas på avierna.

5. Skapa Avier
Att skapa avierna är väldigt enkelt. Det är bara att välja vilken tidsperiod avierna ska skapas för. Avierna skapas månadsvis från en viss månad till en annan. En rekommendation är att skapa avier i tre månaders intervaller. Finns inte avierna när ni söker skapas dessa annars listas de avier som finns. Välj sedan vilka avier som ska skrivas ut. Om ni behöver ändra eller ta bort en avi är det enkelt att göra detta. Behöver ni skapa en extra avi mot en viss hyresgäst kan även detta göras enkelt. Före utskrift av avierna sker förhandsgranskas dessa i ett eget fönster. För varje månad rekommenderas att en aviseringlista skrivs ut. Denna kan ni sedan bocka av mottagna betalningar på.

6. Notera Betalningar
Att notera betalningar är även detta väldigt enkelt. Med aviseringslistan i handen är det bara att bocka av gjorda betalningar. Noteringar kan även göras på de betalningar som varit sena m m. På de avier där betalning ej skett kan påminnelser skrivas ut. När alla betalningar är gjorda kan en betalninglista för månaden skrivas ut. Denna lista blir ett underlag att ge till den som sköter er bokföring.

7. Ändra hyror
Efter er hyresförhandling eller när ni ska ändra årshyrorna gör ni detta enkelt via ett speciellt formulär. Ni väljer fastighet och kan sedan enkelt fylla i de nya hyrorna för lägenheterna i den valda fastigheten. Per automatik ändras även de beloppen på aktulla kontrakt som är till grund för nästa avisering.

8. Kontrakt för bilplatser/garage
Det finns även en funktion att skapa kontrakt för bilplats/garage. Här går det att förtydliga vad som ingår i bilplatsen/garaget.


Blidvägen 302 , 976 32 Luleå    telefon 0920-890 90                                    info@hyrit.se